CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2015

----

Modificación da listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as do Anexo II

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Con motivo da recepción da documentación remitida por Ana Vilanova Arca, con data de entrada no rexistro da Delegación Territorial de Pontevedra da Consellería de Presidencia, Administacións Públicas e Xustiza o 18/06/2015, acórdase a modificación da listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as do anexo II, e procédese a incluíla na listaxe de admitidos/as que se achega.

Descarga aquí o documento