CONVOCATORIA DE BOLSAS NA CASA VELáZQUEZ. 2015

----

Relación de titulares e suplentes das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Segundo o disposto na cláusula decimo primeira da Resolución do 3 de marzo de 2015, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2015), e unha vez rematado o prazo de reclamacións das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.
Descarga aquí o documento