CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2015

----

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Segundo o disposto na cláusula décimo primeira da Resolución do 21 de abril de 2015, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación (DOG núm. 80, do 29 de abril de 2015), e unha vez rematado o prazo de reclamacións das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.

Descarga o documento