CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2016

----

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: