CONVOCATORIA DE BOLSAS NA CASA VELáZQUEZ. 2016

----

Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2016
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

De acordo co previsto na base sexta da Resolución do 29 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria (DOG núm. 75, do 20 de abril de 2016), despois de rematar o prazo de presentación e unha vez realizada a revisión das solicitudes recibidas e a documentación achegada, procédese á publicación das listaxes de solicitudes admitidas no proceso de selección

Consulta o listado