CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2016

----

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

De acordo co previsto na cláusula sexta da Resolución do 10 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da CUltura Galega (DOG núm. 63, do 4 de abril de 2016), e unha vez rematados os dez días hábiles para as oportunas reclamacións, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.

Consulta o listado