CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2016

----

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Segundo o disposto na cláusula décima da Resolución do 10 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG Nº 63, de 4 de abril de 2016), e unha vez rematado o prazo de reclamación das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.

Consulta o listado