CONVOCATORIA DE BOLSAS NA CASA VELáZQUEZ. 2017

----

Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 12 de xuño de 2017, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria (DOG núm. 118, do 22 de xuño de 2017), despois de rematar o prazo de presentación e unha vez realizada a revisión das solicitudes recibidas e a documentación achegada, procédese á publicacíón das listaxes de solicitudes admitidas no proceso de selección. Consulta o listado