CONVOCATORIA DE BOLSAS NA CASA VELáZQUEZ. 2017

----

Resolución do 11 de setembro de 2017 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: