CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2011

----

Convocatoria pública de seis bolsas de colaboración no CCG

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Bases que rexerán a convocatoria pública de seis bolsas de colaboración en proxectos de investigación no Consello da Cultura Galega

http://consellodacultura.org/files/2011/05/dog_bolsas_2011.pdf