CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2018

----

Adxudicación das catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Adxudicación das catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega aos candidatos/as titulares e suplentes seleccionados/as na convocatoria por Resolución do 19 de abril de 2018 (DOG 84 de 2 de maio de 2018).

Consulta aquí o listado