CONVOCATORIA DE BOLSAS NA CASA VELáZQUEZ. 2019

----

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

De acordo co previsto na cláusula 10 da Resolución do 25 de abril de 2019, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019), e unha vez analizadas as reclamacións presentadas, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas no proceso de selección.

Consulta a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid: anuncio, Anexo II e anexo III