CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2011

----

Resolución das bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Publícase a adxudicación das bolsas aos titulares seleccionados na convocatoria publicada no DOG nº 89 do 9 de maio de 2011.
Aquí pode descargar a resolución (en PDF)