Materiais

Xunta directiva da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia de 1959

Presidida por Rosendo Varela Álvarez, fillo de Juan Varela Grande, un dos máis importantes presidentes da entidade nos anos 40 e 50, esta directiva tivo que asumir un profundo cambio na marcha da entidade. As leis cubanas, tras o triunfo da revolución castrista, non son favorables á existencia deste tipo de entidades benéficas na illa e pasan a gravar con impostos as rendas que estas viñan obtendo polo alugueiro das súas propiedades, polo que os seus ingresos quedaron moi diminuídos.
A Beneficencia contaba, para levar a cabo o seu meritorio labor de axuda aos máis necesitados, cos ingresos pola cota dos socios, pero sobre todo cos fondos recadados nos festivais e romarías organizados para este fin e coas doazóns de antigos socios. Moitos destes legados eran propiedades inmobiliarias que se alugaban e que achegaban unhas rendas importantes para o funcionamento da sociedade.
Co cambio de réxime, víronse reducidos os ingresos e en pouco tempo as súas propiedades foron expropiadas, polo que a súa función de axuda quedou moi dificultada.

Compartir:
Image 1