Imaxe. Fotografía

Historias de ida e volta: O labor filantrópico dos irmáns García Naveira en Betanzos :

O filántropo betanceiro Juan María García Naveira nunha visita ao asilo de anciáns, ca. 1915

Os Estatutos de la Fundación Benéfica Asilo García Hermanos y Escuela García Hermanos publicados en 1908, recollen os requisitos para a admisión de usuarios do asilo, que sería rexido preferentemente polas Hermanitas de Ancianos Desamparados ou outra comunidade homóloga:
«1.º Parientes de los fundadores hasta décimo grado
2.º Naturales de la ciudad de Betanzos
3.º Naturales de cualquiera otro pueblo del partico judicial
Los dementes, los que padezcan enfermedad contagiosa ó repugnante y los que tengan vicios notorios, no serán admitidos en el Asilo».

  • Fotografado/a:
  • Data: 00/00/1915
  • Tipo de material: Imaxe. Fotografía
  • Etiquetas:
  • Localización física:
    Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega
  • Notas:
    Fondo: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega
Compartir:
Image 1