Imaxe. Fotografía

Historias de ida e volta: As asociacións microterritoriais da emigración galega en Cuba:

Sociedad Unión de Baleira, ca. 1953

Fundada o 16 de febreiro de 1937 na cidade da Habana, esta sociedade foi unha iniciativa dos emigrantes do concello de Baleira que residían na illa. En realidade, un grupo de socios de Juventud de Baleira y su Comarca, debido ao estalido da Guerra Civil española e as profundas diverxencias ideolóxicas existentes, tomaron a iniciativa de desmarcarse e crear unha nova sociedade baixo a denominación de Unión de Baleira. Os seus fins eran comúns a outras tantas sociedades microterritoriais de emigrantes galegos en Cuba, é dicir, procurar a protección moral e material dos seus asociados en situación de risco social e por enfermidade, así como tamén establecer unha boa relación con outras asociacións de intereses comúns.
Nesta imaxe pódese apreciar a Sección de Damas nun acto de recoñecemento polo seu labor, sempre de grande utilidade para o bo funcionamento de Unión de Baleira.
Na actualidade esta asociación conta con arredor de 288 asociados, dos que 6 son naturais de Galicia e o resto, descendentes de emigrantes galegos. Hoxe en día continúa a levar a cabo xuntas xerais de asociados con normalidade, baixo a presidencia de Julio Antonio Gallo Pérez.

Compartir:
Image 1