Álvaro Cunqueiro e a tradición literaria anglófona