Contribución a unha historia dos intelectuais galegos e o franquismo