...Ou de cando as mazás foron máis doces que reais. (Invención real sobre o proceso de creación dun espectáculo cun lixeiro toque de Cunqueiro)