As referencias musicais na obra shakesperiana de Álvaro Cunqueiro: O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca