O celtismo cunqueirano: re(in)ventando o mito e o posterior desencanto no Faro de Vigo (1961-1981)