Tradición mítico-antropolóxica na narrativa de Cunqueiro