Álvaro Cunqueiro e Eduardo Lence Santar: un exemplo de plasmaférese etnográfico-literaria