Un antropólogo na Escola de menciñeiros de Álvaro Cunqueiro