As institucións xurídicas na narrativa de Álvaro Cunqueiro