A cidade de Cunqueiro. Tres directores, tres décadas, un xornal