Rosalía: un achegamento á súa posición diante da ciencia e da técnica