O ser natural e a súa dialéctica coa cultura na obra de Rosalía de Castro