Oralidade e lingua popular na construción dun rexistro literario en Cantares gallegos