Rosalía de Castro: simboloxía e pensamento existencial dende a razón poética