Rosalía de Castro en imaxes. Factores que influíron na configuración da súa representación icónica