Rosalía de Castro e a escrita da nova muller: achegas a un posíbel paradigma autorialRetruque ao relatorio de Pilar García Negro