A poesía rosaliana no canon literario do seu tempo