Rosalía e os emigrantes galegos: da polisemia da súa obra e do seu mito na diáspora