A transmisión en Cantares gallegos. Unha poética da oralidade e da iniciación