Introdución: fíos e técnicas nos estudos galegos actuais