Aspectos metodolóxicos do deseño e elaboración do Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués (TLPGP)