O Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués e a súa contribución á lexicografía e dialectoloxía galegas