A edición sinóptica e a súa aplicación ao estudo da variación lingüística na lírica galego-portuguesa