A construción do discurso acerca da lingua galega na prensa escrita de ámbito estatal. Análise de El País, El Mundo e ABC durante a «era Aznar» (1996-2004)