A cultura científica. Estratexias de comunicación e de integración