As coordenadas políticas da elección da lingua de comunicación da Igrexa católica en Galicia e Casubia