Consideracións metodolóxicas para a edición crítica de textos literarios galegos do século XX. O caso de O porco de pé (1928) de Vicente Risco