O concepto de melancolía na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín