A prensa galega en papel: sen luz ao final do túnel