Situación do medio televisivo en Galicia (2012-2014): contexto, audiencia, investimento publicitario, uso do galego e tendencias