Fusos horarios españois: Racionalidade fronte a lenda