Unha obra espléndida: Nai Coraxe, a versión galega da obra de Bertolt Brecht por Lois Tobío