Variación e cambios en marcha no galego medio. A P6 dos presentes de indicativo de pór ou poñer, ter e vir e o desenvolvemento de ende como conector ilativo e adversativo