Aspectos metodolóxicos da elaboración do corpus Gondomar